YACHTSKIPPER 3

Yachtskipper af tredje grad - noget de færreste fritidssejlere kan kalde sig selv

Yachtskipper uddannelsen fortsætter der, hvor duelighedsteorien slipper. Der dykkes dybere ned i søkortet. Vejrets mange mærkelige fænomener bliver afmystificeret. Der knyttes kendskab til de mest almindeligt forekomne instrumenter og hjælpemidler såsom AIS, radar og kortplotter. Skibets stabilitet såvel som de juridiske begrænsninger og detaljer bliver udfoldet.

Kort sagt er yachtskipper uddannelsen for dem, der er nysgerrige på den maritime verden og som ønsker at ruste dem selv bedre.

Yachtskipper uddannelsens omfang
Som yachtskipper af tredje grad bliver du i stand til at sejle sikkert overalt i de nordeuropæiske farvande. Under uddannelsen vil du stifte kendskab til følgende emner:

  • Terrestrisk navigation
  • Sømandskab og sikkerhed
  • Meteorologi
  • Søret
  • Vagttjeneste og søvejsregler

Med et sønæringsbevis til yachtskipper af tredje grad må du sejle både op til 24 meter i nordeuropæisk farvand samt være førstestyrmand på en tilsvarende båd i hele verden.

Om underviseren
Underviseren hedder Henrik og læser til daglig til ingeniør på DTU. Sideløbende med sin uddannelse har han beskæftiget sig med undervisning i sin passion – sejlads. Det startede med undervisning i sejlklubberne, men har siden hen bevæget sig over i fritidssejler uddannelserne. Her har Henrik igennem de sidste 4 år undervist mere end 1000 mennesker i speedbåd, 495 i teorien til duelighedsbeviset, 80 i yachtskipper af tredje grad og 12 i yachtskipper af første grad.
Udover at undervise er Henrik også bemyndiget som censor for yachtskipper uddannelserne såvel som duelighed og speedbåds uddannelserne.

Praktiske informationer
Kurset foregår i Frederiksberg og deles op over to weekender med en pauseweekend imellem.
I den første weekend vil undervisningen være i tidsrummet:
Fredag: 16:30-21:00
Lørdag: 9:00-17:00
Søndag: 9:00-17:00

I den sidste weekend vil der være undervisning i tidsrummene:
Fredag: 16:30-21:00
Lørdag: 9:00-17:00
Søndag: Eksamensforberedelse fra 9:00-12:00 efterfulgt af eksamensstart.

Eksamensgebyret er på 900,- der afregnes med den pågældende censor på dagen.