LUK
trustpilot rating facebook rating google ratingDSC04630 dark4

Duelighedsbevis

Nye regler træder i kræft den 01-07-2023

Søfartstyrelsen Har ændret reglerne for duelighedsbevis som vi kender det i dag.

Nyt prøvebevis efter den 01-07-2023 for at få dette skal man havde bestået en teoretisk duelighedsprøve og en praktisk duelighedsprøve. (dette prøvebevis giver ikke ret til at sejle nogen fartøjer men kan bruges til ansøgning om sønæringsbevis i Duelighed) En speedbådsprøve vil ikke tælle som praktisk prøve for at få udstedt dette prøvebevis, men en speedbådsprøve vil kunne bruges som praktisk prøve ved udstedelse af et sønæringsbevis.

nyt duelighedsbevisprøvebevis efter den 01 07 2023

Gammelt prøvebevis/Duelighedsbevis før 01-07-2023 for at få dette skal man havde bestået en teoretisk duelighedsprøve og en praktisk duelighedsprøve eller speedbådsprøve. (dette prøvebevis giver ret til at sejle fartøjer under 15 meter og kan bruges til ansøgning om sønæringsbevis i Duelighed retigheden med at føre både op til 15 meter vil man fortsat have ret til selv efter den 01-07-2023)

gammelt_duelighedsbevis_før_den_01-07-2023_med_ret_til_at_føre_både_op_til_15_meter.pngbevis forside duelighedsbevis før 01-07-2023

Et sønæringsbevis i Duelighed kan du bruge hvis du vil fungere som styrmand på både op til 24 meter i længden i nordiske farvande. (du kan ikke sejle alene med dette men under kommandoen af en yachtskipper).

Fremadrettet for at indstille til en yachtskipper 3 prøve skal man kunne dokumentere at man har bestået en teoretisk duelighedsprøve og en praktisk duelighedsprøve, et speedbådsbevis vil ikke længere tælle som praktisk prøve efter den 01-07-2023

Et Dueligheds kursus er for dig som ønsker at udvide dine kompetencer indenfor navigation, og søvejsregler. Skal man sejle en sejlbåd eller motorbåd er det en god ide at havde taget en duelighedsprøve, specielt hvis man skal på en længere sejltur. Hos Speedbåden kan du tage en teoretisk dueligheds prøve på en dag forudsat at du har gennemgået vores online undervisningsmateriale (primært videoer), hvis det lyder som noget for dig, så se vores Datoer for Duelighedskursus lige her! 

Det kan være en god ide at have et dueligheds prøvebevis. Det er der tre grunde til. Først og fremmest, så kræver mange danske havne at man har et duelighedsbevis (som man kaldte det før 01-07-23, Nu heder det Prøvebevis for Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere) for at man kan få en havneplads. Det betyder altså at hvis man har en sejlbåd, eller motorbåd så kan man ikke få havneplads uden at have et duelighedsbevis eller prøvebevis. Derudover, så råder vi altid til at man har forsikring på sin båd, på nogle både er det lovkrav at have forsikring. Mange forsikringsselskaber giver rabat, hvis man har taget et duelighedsbevis. På et duelighedskursus får man kompetencer og søfartsviden, og det er noget som forsikringsselskaber vurderer er en faktor der gør din forsikring billigere. Sidst men ikke mindst, hvis man står i den sitaution hvor man skal leje en båd, så kræver nogle udlejere at man har et duelighedsbevis eller prøvebevis. Alt i alt er et duelighedsbevis eller prøvebevis for duelighed for fritidssejlere et tegn på at man er en erfaren sejler, og det gør mange tryg hvis man har det.

For at modtage sit dueligheds prøve bevis skal man bestå to prøver. Man skal bestå en teoretisk prøve, som du kan tage hos Speedbåden, kan vi lærer dig alt hvad du skal vide for at kunne bestå en teoretisk duelighedsprøve. Derudover skal man bestå en praktisk dueligheds prøve. denne kan vi også tilbyde i vores skolebåd eller i din egen båd. Det er faktisk sådan, at hvis man har et speedbådskørekort, så behøver man kun at bestå den teoretiske duelighedsprøve for at så udstedt sønæringsbevis i duelighed.

Bestå din duelighedsprøve med et duelighedskursus hos Speedbåden

Det praktiske prøve kan man vælge at tage enten i en motorbåd eller sejlbåd. Speedbådscertifikatet tæller som den praktiske prøve, ved ansøgning om et sønæringsbevis duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere.  Duelighedskurset er den teoretiske delprøve, og samlet set giver det altså et Duelighedsbevis. for at få udstedt et sønæringsbevis duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere skal du have bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve for fritidssejlere inden for de forudgående 3 år. (gøres hos en certifikeret læge) og sende en ansøgning(online) hos søfartstyrelsen

Hvis man i stedet vil tage den praktiske prøve i sejlbåd og generelt lære at sejle med sejl anbefaler vi i tager den praktiske del hos Københavns Sejlerskole der har specialiseret sig i kurser inden for sejl.

Hvis du vil tage det i speedbåd / motorbåd anbefaler vi dog at man tager et speedbådskørekort først, da man derved er i besiddelse af de mest grundlæggende færdigheder, og derfor vil kunne drage større udbytte af undervisningen. Derudover vil man også på den måde modtage et speedbådsbevis efter første prøve og derefter et duelighedsbevis ved nr to prøve hvilke betyder du får 2 beviser for samme pris.

Hvordan foregår et kursus til Duelighedsbevis?

Undervisningen består af at du hjemmefra har gennemgået vores online Dueligheds materiale, der består af videoer med tilhørende quizzer. Her lærer du bla. Søvejsregler, søsikkerhed, navigation, knob og stik samt downloads med div.  relevante publikationer. På kursusdagen finpudser vi den viden, så du er helt sikker på det hele.

Her finpudser vi dine færdigheder og går i gang med at øve med fysiske søkort og tilhørende redskaber. Der vil være rig mulighed for at få svaret på spørgsmål eller gennemgået emner du må have misset. Vi stiller alt udstyr til rådighed, og du skal derfor ikke ud og investere i kort, bøger osv. Sidst på dagen kommer vi til prøven, og her har vi sørget for at en bemyndiget censor kommer ud til os, og afholder eksamen. Husk at du her skal betale 350 kr. til eksamensgebyr. 

Skulle du mod forventning ikke bestå, så har vi naturligvis beståelsesgaranti, dette betyder at vi sammen finder en anden dato, hvor du deltager på et nyt kursus. Skulle det være sådan, at du har en fornemmelse om at du har brug for yderligere undervisning, kan dette også arrangeres.

Måtte du have yderligere spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på tlf. 31 31 99 47

Hvordan kan jeg tage en Duelighedsbevis Test?

Til et duelighedskursus er der er en hel del teori man skal kunne. Det er ikke let at navigere på vandet, men et duelighedskursus giver dig kompetencer og viden som gør du mestrer, søvejrsregler og navigation. For at få en duelighedsbevis test / prøve skal man have en bemyndiget censor til stede. Inden man får sin duelighedsbevis test, så er det essentielt at man bliver sat grundigt ind i hele pensum. For at få den viden, kan du hos speedbåden vælge imellem 2 produkter. 1 SELVSTUDIE du kan købe online video undervisningsmaterialet og efter gemmengang bestille en prøve hos Danish Yacht Union 2 KOMPLET teoretisk dueligheds kursus hvor du får adgang til undervisningsmaterialet som skal ses før kursusdagen hvor vi over en dag gennemgår alle prøvekrav og sørger for at dd er godt sat ind i pensum, vi har sørget for prøven og at der kommer en censor ud og eksaminerer dig i vores lokaler (samme dag) emner  man bla. skal kunne når man tager en duelighedsbevis test / prøve er: søfartsregler, søsikkerhed navigation. Det vil hjælpe en med sikkert at kunne navigere på farvande. Derudover skal man også kunne manøvrere båden korrekt. Det bliver oftest testet ved en ‘mand over bord’ manøvre, håndtering af båd, havnemanøvre, samt tjeck af båd og udstyr som er en essentiel ting at kunne. 

Med et Duelighedsbevis/Prøvebevis kan du søge om at få udstedt et sønæringsbevis med syn og hørelsestest, med det giver det ret til at være styrmand i et skib med en skroglængde mellem 15-24 meter. Det gælder for når man sejler i Nordsøen, Den Engelske kanal, De Britiske Øer, Irland, Norge og Færøerne. Der er forskellige krav til at bestå sin dueligheds prøve. Man skal kunne fremstille tilfredsstillende viden om forskellige emner som forsvarlig bemanding af fartøjet eller mange andre ting. Der er forskellige emner som man skal have viden om, hvilket er det som man lærer i det pensum som følger med. Det er vigtigt at man er velforberedt til sin prøve, så man har styr på den viden man skal kunne.

Hvor stor båd må man sejle med Duelighedsbevis?

Besidder man et Duelighedsbevis / prøvebevis, så gælder det at man har de basale sejlads kompetencer samt den søfarts viden som er en nødvendighed. Når man har et sønæringsbevis duelighedsbevis må man styre det som bliver kaldt for fritidsfartøjer, men er bedre kvalificeret som alle både med et skrog længde op til 24 meter. De 24 meter er altså skillelinjen. har man taget begge dueligheds delprøver kan man også få udstedt et speedbådsbevis. og med det kan man selv sejle alle fritidsfartøjer (ikke vandscooter) op til 15 meter i længden under dansk flag. Når man tager et duelighedsbevis, så er den som førnævnt opdelt i to prøver. Den ene prøve omhandler praktisk sejlads for fritidssejlere. Den anden prøve er derimod en teoretisk prøve som omhandler emner som søvejrsregler og navigation. Mange vælger faktisk at tage et duelighedsbevis i en sejlbåd, men man kan godt bruge det til at få udstedt speedbådsbevis. Ønsker man at have den fulde komando over 15 meter lange fartøjer, så skal man tage yachtskipper kursus. Et yachtskipper kursus er komplekst, men det er selvfølgelig overkommeligt. Et sønæringsbevis duelighedsbevis lader dig styre både/skibe med skrog op til 24 meter i længden men under komandoen af en Yachtskipper

Mange fritidssejlere vælger at tage et Dueligheds kursus for at øge deres viden om sejlads . Selvom de ikke har intentioner om at sejle i en sejlbåd, vælger mange med et speedbådsbevis at tage et duelighedsbevis. Det gør de for at udvide deres viden om emner som søvejrsregler, søsikkerhed og navigation. Den viden som man lærer til duelighedskursus er nyttig at have, især hvis man vil på en længere sejltur er det en god ide at man er sat grundigt ind i sejladsplanlægning. og her får man en del mere teori omkring navigation og planlægning som man ikke får ved et speedbådscertifikat. en god sejladsplanlægning er vigtig for sikkerheden her gennemtænker man alle senarier der kan ske på vandet og planlægger hvad man vil gøre i hver situation, man planlægger ruten og evnt nødruter hvis noget går galt, man analyserer vejrudsigten og sikrer sig udstyret og båden er klar til sejlads. Når man er ude på vandet skal man være klar til at tage handling selv, da der kan gå lang tid før man får hjælp. Når man tager et speedbådskørekort, lærer man basale ting som bøjer og vigeregler, samt at navigere speedbåden korrekt. Grunden til man tager et duelighedsbevis er så at man gerne vil øge sin viden indenfor søvejrsregler og navigation. 

Duelighedsbevis hvad må jeg sejle?

En samlet bestået duelighedsprøve giver ikke ret til at sejle nogle både. men man kan få udstedt et speedbådsbevis og med det kan man sejle motorbåde op til 15 meter i længden. hvis man med sin duelighedsprøver i hus ansøger om et sønæringsbevis duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. må man fungere som styrmand i skibe op til 24 meter i længden i  i Nordsøen, Den Engelske kanal, De Britiske Øer, Irland, Norge og Færøerne

Faktisk så må man gerne sejle en fritidsfartøj med skrog op til 15 meter, uden at have et duelighedsbevis. Det må man gerne, i og med at båden ikke planer. Det er altså skillelinjen som man kigger på her. Man tager dog ofte sit duelighedsbevis for at øge sikkerheden og den viden som man gerne skal have når man skal på længere sejlture. Bemærk dog at det ikke er en nødvendighed at have dette bevis. Hos Speedbåden anbefaler vi dog alle sejlere at have beviset, da ekstra viden aldrig kan skade nogen. Når man befærder sig på vandet, er det vigtigt at alle føler sig sikre. Har man et duelighedsbevis er man altid langt bedre stillet, end uden et.

 

 

Klik her for at se kursuskalender

Begivenhed Startdato Det foregår Pris Ledige pladser Tilmelding
Speedbådskørekort i Køge 25-02-2024 - Hold-1 25-02-2024 09:00 Køge 950,00 DKK. 0
Speedbådskørekort i København 02-03-2024 - Hold-1 02-03-2024 09:00 København 995,00 DKK. 10
Speedbådskørekort i Køge 02-03-2024 - Hold-1 02-03-2024 09:00 Køge 995,00 DKK. 4
Speedbådskørekort i Køge 03-03-2024 - Hold-1 03-03-2024 09:00 Køge 995,00 DKK. 11
Speedbådskørekort i København 03-03-2024 - Hold-1 03-03-2024 09:00 København 995,00 DKK. 11
Speedbådskørekort i København 04-03-2024 - Hold-1 04-03-2024 10:00 København 950,00 DKK. 12
Speedbådskørekort i Køge 09-03-2024 - Hold-1 09-03-2024 09:00 Køge 995,00 DKK. 0
Speedbådskørekort i København 09-03-2024 - Hold-1 09-03-2024 09:00 København 995,00 DKK. 12
Speedbådskørekort i Køge 10-03-2024 - Hold-1 10-03-2024 09:00 Køge 995,00 DKK. 11
Speedbådskørekort i København 10-03-2024 - Hold-1 10-03-2024 09:00 København 995,00 DKK. 9